మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Learn a Word a Day Date : 23.03.2023 words list for level 1 2 3 4

 లెర్న్ ఏ వర్డ్ ఎ డే కార్యక్రమం లో లెవెల్ 1,2,3,4 వారికి ఈ రోజు నేర్పించాల్సిన పదాల లిస్ట్

Level : 1 Classes : 1, 2 Date : 23.03.2023

Judge (న్యాయ మూర్తి)

Spelling : J U D G E

Meaning : a public officer appointed to decide cases in a law court.

Phonetic Script : / dʒʌdʒ /

Other forms : Judge (Singular Noun) ; Judges (Plural Noun)

Usage :

1. She is a good judge.

2. He was presented before a judge.

3. The judge is on leave today.

4. The judge punished the thief.


Level : 2 Classes : 3,4,5 

Painter(చిత్రకారుడు)

Spelling : P A I N T E R

Meaning : an artist who paints pictures ; a person whose job is painting buildings.

Phonetic Script : / ˈpeɪntə(r) /

Other forms : Painter / Paint (Noun) Painters / Paints (Noun)

 Paint – Painted – Painted – Painting (Verb)

Usage : 

1. Kavitha is a good painter.

2. She became a famous painter.

3. A painter paints the house.

4. He works as a painter.


Level : 3 Classes : 6,7,8 

Blacksmith (కమ్మరి)

Spelling : B L A C K S M I T H

Meaning : A person who makes or repairs things made of iron.

Phonetic Script : / ˈblækˌsmɪθ /

Other forms : Blacksmith (Singular Noun); Blacksmiths (Plural Noun)

 

Usage : 

1. He is a great blacksmith.

2. She wanted to marry a blacksmith.

3. The old man is a blacksmith.

4. The blacksmith mended a horse shoe.


Level : 4 

Classes : 9, 10

Jeweler (స్వర్ణ

కారుడు)

Spelling : J E W E L E R

Meaning : a person or company that makes or sells jewels or jewellery.

Phonetic Script : / ˈdʒuːələ(r) /

Other forms : Jeweler (Noun) Jewelers (Plural Noun)

 Jewels (Noun) Jewellery (Noun)

Usage : 

1. The jeweler charges lot of money.

2. The jeweler scrutinized the jewels.

3. The jeweler cut the diamond.

4. The jeweler was overjoyed and began spending heavily.

LATEST POSTS

e - Jadui Pitara app link for download

ఈ జాదు పితార యాప్ ను క్రింది లింక్ ను క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.myjp.app&pc...