మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Learn a Word a Day Date : 23.03.2023 words list for level 1 2 3 4

 లెర్న్ ఏ వర్డ్ ఎ డే కార్యక్రమం లో లెవెల్ 1,2,3,4 వారికి ఈ రోజు నేర్పించాల్సిన పదాల లిస్ట్

Level : 1 Classes : 1, 2 Date : 23.03.2023

Judge (న్యాయ మూర్తి)

Spelling : J U D G E

Meaning : a public officer appointed to decide cases in a law court.

Phonetic Script : / dʒʌdʒ /

Other forms : Judge (Singular Noun) ; Judges (Plural Noun)

Usage :

1. She is a good judge.

2. He was presented before a judge.

3. The judge is on leave today.

4. The judge punished the thief.


Level : 2 Classes : 3,4,5 

Painter(చిత్రకారుడు)

Spelling : P A I N T E R

Meaning : an artist who paints pictures ; a person whose job is painting buildings.

Phonetic Script : / ˈpeɪntə(r) /

Other forms : Painter / Paint (Noun) Painters / Paints (Noun)

 Paint – Painted – Painted – Painting (Verb)

Usage : 

1. Kavitha is a good painter.

2. She became a famous painter.

3. A painter paints the house.

4. He works as a painter.


Level : 3 Classes : 6,7,8 

Blacksmith (కమ్మరి)

Spelling : B L A C K S M I T H

Meaning : A person who makes or repairs things made of iron.

Phonetic Script : / ˈblækˌsmɪθ /

Other forms : Blacksmith (Singular Noun); Blacksmiths (Plural Noun)

 

Usage : 

1. He is a great blacksmith.

2. She wanted to marry a blacksmith.

3. The old man is a blacksmith.

4. The blacksmith mended a horse shoe.


Level : 4 

Classes : 9, 10

Jeweler (స్వర్ణ

కారుడు)

Spelling : J E W E L E R

Meaning : a person or company that makes or sells jewels or jewellery.

Phonetic Script : / ˈdʒuːələ(r) /

Other forms : Jeweler (Noun) Jewelers (Plural Noun)

 Jewels (Noun) Jewellery (Noun)

Usage : 

1. The jeweler charges lot of money.

2. The jeweler scrutinized the jewels.

3. The jeweler cut the diamond.

4. The jeweler was overjoyed and began spending heavily.

LATEST POSTS

Teachers Attendance, school attendance app updated version 2.2.6

స్టూడెంట్ టీచర్ attendence  App  2.2.6 వెర్షన్ కి update అయ్యింది. పాత యాప్ పనిచేయదు, Latest Teachers - Students Attendance  యాప్ 2.2.6 వెర్...