మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Spoken English in Telugu Sentence Structures in Tenses Spoken English without Grammar

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కు సంబంధించి తరగతి గదిలో పిల్లలతో మాట్లాడించడానికి వీలుగా కొన్ని తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషులో పదాలు 


క్లాస్ వింటావా?  వినవా?

Will you listen class or not?


క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది?

When is class?


క్లాస్ తొమ్మిది గంటలకు ఉంది.

Class is at 9am


ఏ సబ్జెక్ట్?

Which subject?


ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్.

English subject.


తెలుగు క్లాస్ ఏ టైం కి ఉంది?

Which time is Telugu class?


తెలుగు క్లాస్ పదకొండు గంటలకు ఉంది.

Telugu class is at 11am


ఆమె క్లాస్ వినదా?

Will not she listen class?


ఆమె క్లాస్ వినదు.

She will not listen class.


ఆమె ఎందుకు క్లాస్ వినదు?

Why will not she listen class?


ఆమె హోంవర్క్ చేయలేదు.

She did not do home work.


ఆమె ఎందుకు హోంవర్క్ చేయలేదు?

Why did not she do home work?


ఆమె నిన్న పెళ్లికి వెళ్ళింది.

She did go to marriage yesterday.


ఆమె నిన్న పెళ్లికి వెళ్ళి ఉంటే, మొన్న హోంవర్క్ చేయవచ్చు కదా.

If she did go to marriage yesterday, may do home work day before yesterday na.


మీరు, ఇక్కడ ఉండండి.

You, stay here


మీరు ఇక్కడ ఉండాలి. ఎక్కడికీ వెళ్ళకండి.

You should stay here. Don't go anywhere.


వాళ్ళు మాట్లాడకుంటే, నువ్వు మాట్లాడాలి.

If they will not talk, you should talk.


వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడరు?

Why will not they talk?


వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడరో నాకు తెలియదు.

I did not know why they will not talk.


నీకు తెలిస్తే, నాకు చెప్పు.

If you did know, tell to me.


ఏమి జరిగింది?

What did happen?


ఏమి జరిగిందో ఆమెకు తెలుసు.

She did know what happened.


Spoken English with meanings.


నేను రేపు ఊరికి వెళ్ళాలి.

I should go to village


పెళ్లికి రాలేను.

I can not come to marriage.


నువ్వు, వెళ్ళు

You, go


ఆమె నీకు ఫోన్ చేయవచ్చు.

She may call you


నేను రాను అని చెప్పు.

Tell, i will not come.


అతడు వెళ్ళడా?

Will not he go?


అతడు గంట తర్వాత వెళతాడు.

He will go after one hour.


అతడు ఎందుకు వచ్చాడు?

Why did he come?


అతడు నాన్న కోసం వచ్చాడు.

He did come for father.


నాన్న ఇంట్లో ఉన్నారా?

Is father in home?


నాన్న ఇంట్లో లేరు.

Father is not in home.


నాన్న ఎక్కడ ఉన్నాడు?

Where is father?


నాన్న బయట ఉన్నాడు.

Father is outside.


నాన్నని పిలువు.

Call father.


నాన్నతో ఏం పని?

Which work is with father?


నేను నాన్నతో మాట్లాడాలి.

I should talk with father.


మీరు భోజనం చేశారా?

Did you do lunch?


లేదు, నేను భోజనం చేయలేదు.

No, I did not do lunch.


మీరు ఇప్పుడు లంచ్ చేస్తారా?

Will you do lunch?


ఇల్లు ఊడవండి

Sweep house.


గిన్నెలు కడగండి

Wash vessels


ఇక్కడ నిలబడండి

Stand here


మీరు లోపలికి వెళ్ళవచ్చు.

You may go inside


రమ్య పరీక్ష రాయవచ్చు.

Ramya may write exam


రమ్య పరీక్ష రాయకపోవచ్చు.

Ramya may not write exam.


నువ్వు పరీక్ష రాయగలవా?

Can you write exam?


నేను పరీక్ష రాయలేను.

I can not write exam.


అడిగి వెళ్ళండి.

Ask and go


ఆమె ఎంత తిన్నది?

How much did she eat?


ఆమె కొంచమే తిన్నది.

She did eat some food


అన్నం తిందామా?

Shall we eat rice?


అన్నం తిందాం.

Let's eat rice.

LATEST POSTS

Teachers Attendance, school attendance app updated version 2.4.1

స్టూడెంట్ టీచర్ attendence  App  2.4.1 వెర్షన్ కి update అయ్యింది. Latest Teachers - Students Attendance  యాప్ 2.4.1 వెర్షన్ ను  క్రింది సైట...