మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Spoken English in Telugu Conversation in School Talks in School

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కు సంబంధించి తరగతి గదిలో పిల్లలతో మాట్లాడించడానికి వీలుగా కొన్ని తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషులో పదాలు 

నేను పోయిన(గత) సంవత్సరం పబ్లిక్ స్కూల్ లో చదివాను.

I did study in public school last year.


ఫెయిర్ నోట్స్ లో రాయడం ముఖ్యం. (ఫెయిర్ నోట్స్ లో రాయడం ఇంపార్టంట్)

Writing in fair notes is important.


ఇది క్లియర్ గా ఉందా?

Is it clear?


 అవును, అది క్లియర్ గా ఉంది.

Yes, that is clear.


 నేను ఇప్పటికే చెప్పెశాను (నేను ఇప్పటికే చెప్పాను)

I did tell already (I told already)


ఇక్కడ నుండి ఈ పుస్తకం తీసుకో.

Take this book from here.


నీకు ఇది తెలుసా? (నువ్వు ఇది తెలుసుకున్నావా?)

Didn’t you know this?


లేదు, నాకు ఇది తెలియదు (లేదు, నేను ఇది తెలుసుకోలేదు.)

No, I did not know this.


అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు?

Who are there?


వారు విద్యార్దులు.

There are students.


ఇక్కడ ఏమిటి ఉంది?

What is here?


ఇక్కడ నా ఫోన్ ఉంది.

Here is my phone.


1. నీ బండి ఎక్కడ ఉంది? (మీ బండి ఎక్కడ ఉంది?)

Where is your bike?


2. అక్కడ నా బండి ఉంది

There is my bike


3. వెళ్ళి ఇక్కడ కి తే (వెళ్ళి ఇక్కడ కి తీసుకొని రా)

Go and bring to here


4. నేను ఎందుకు తేవాలి? (నేను ఎందుకు తీసుకొనిరావాలి?)

Why should I bring?


5. నాకు బండి అవసరం.

Need bike to me.


6. నేను షాప్ కి వెళుతున్నాను. నీ బండి అవసరం.

I am going to shop. Need your bike


7. రేపు నీ ఫెయిర్ నోట్స్ తే.

Bring your fair notes tomorrow.


8. సార్ కొన్ని ఫైల్స్ తీసుకున్నాడు. సార్ వెళుతున్నాడు.

Sir took some files. Sir is going.


9. అతడు ఫైల్స్ మోస్తున్నాడు.

He is carrying files.


10. నువ్వు అది చూసావా? (మీరు అది చూసారా?)

Did you see that?


11. నువ్వు చూసి చెప్పాలి. (మీరు చూసి చెప్పాలి)

You should see and tell.


12. సార్ టైమ్ చూడడు.

Sir will not see time.


13. నువ్వు టైమ్ చూసి చెప్పాలి అప్పుడు (నీకు విశ్రాంతి దొరుకుతది)నువ్వు విశ్రాంతి పొందుతావు.

You should see time and tell then you will get leisure.

LATEST POSTS

Teachers Attendance, school attendance app updated version 2.4.1

స్టూడెంట్ టీచర్ attendence  App  2.4.1 వెర్షన్ కి update అయ్యింది. Latest Teachers - Students Attendance  యాప్ 2.4.1 వెర్షన్ ను  క్రింది సైట...