మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Spoken English in Telugu Sentence Structures in Tenses Positive Helping Verb Questions with All Subjects


1.  నేను అన్నం తింటానా?

      నేను  అన్నం  తినడం చేస్తానా?

       I     food      eat     do

        S      O         V1     HV

        2       4         3        1

       Do    I    eat    food?

         HV   S    V1       O


2.  నేను అన్నం తింటున్నానా?

      నేను   అన్నం   తింటూ ఉన్నానా?

     I      food     eating    am

      2        4           3           1

       Am    I    eating   food?

        HV   S     V4         O


3.  నేను అన్నం తిన్నానా?

      నేను   అన్నం   తిని   ఉన్నానా?

       I        food   eaten   have

        S        O        V3       O

        2         4         3        1

       Have  I    eaten   food?

        HV    S     V3       O


4.   నేను  అన్నం   తింటూ    నే ఉన్నానా?

       I      food   eating    have been

        S         O         V4             HV

        2          4          3                1

      Have    I   been  eating   food

         HV       S              V4        O


5.  నేను అన్నం తిన్నానా?

     I      food      eat     did

      S        O         V1     HV

      2         4          3         1

      Did   I    eat    food?

      HV   S    V1       O


6.  నేను అన్నం తింటుండెనా?

      నేను  అన్నం   తింటూ ఉండెనా?

      I      food     eating   was

       S       O         V4       HV

       2        4          3          1

     Was   I    eating   food?

       HV   S     V4         O


7.  నేను  అన్నం   తిని    ఉండెనా?

      I      food    eaten   had

       S      O         V3      HV

       2       4          3         1

    Had   I   eaten    food?

       HV   S    V3         O


8.  నేను  అన్నం  తింటూ   నే ఉండెనా?

       I       food    eating   had been

       S       O         V4          HV

       2        4         3              1

     Had   I   been  eating food?

        HV    S              V4        O

        1       4               3          2


9.  నేను అన్నం తినగలనా?

      నేను  అన్నం   తినడం గలనా?

       I       food     eat      will

        S       O         V1      HV

        2        4          3         1

      Will   I    eat    food?

         HV   S    V1       O


10. నేను   అన్నం  తింటూ ఉండగలనా?

        I      food   eating   will be

         S          O         V4         HV

         2           4          3           1

       Will   I    be   eating    food?

         HV   S            V4        O


11.  నేను   అన్నం   తిని     ఉండగలనా?

        I      food    eaten   will have

         S      O        V3         HV

         2       4         3            1

        Will     I  have   eaten   food?

          HV    S             V3         O


12.  నేను  అన్నం     తింటూ   నే ఉండగలనా?

        I     food    eating   will have been

         S       O            V4              HV

         2       4         3         1

       Will    I   have been  eating   food?               HV   S                        V4         O

LATEST POSTS

Vidya pravesh day 26 activities for primary

 విద్యాప్రవేశ్ -26 వ రోజు 15/07/2024 న 1వ తరగతి విద్యార్థులతో చేయించవలసిన కృత్యాలు Language & Literacy Development Alphabet Picture Read...