మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Spoken English in Telugu Sentence Structures in Tenses , Telugu Positive Helping Verb Questions with All Subjects


1. ఆమె  అన్నం తింటదా?

      ఆమె    అన్నం  తినడం చేస్తదా?

      She     food     eat     does


 Does   She eat    food?


2. ఆమె అన్నం తింటున్నదా?

    ఆమె  అన్నం   తింటూ ఉన్నదా?

    She  food    eating    is


 Is  She eating   food?


3. ఆమె అన్నం తిన్నదా?

      ఆమె  అన్నం   తిని    ఉన్నదా?

      She  food   eaten   has


 Has  She eaten   food?


4. ఆమె  అన్నం   తింటూ    నే ఉన్నదా?

    She  food    eating    has been


Has  She been  eating   food?


5.  ఆమె  అన్నం  తిన్నదా?

ఆమె  అన్నం   తినడం చేసిందా?

     She  food      eat     did


   Did    She eat    food?


6. ఆమె అన్నం తింటుండెనా?

     ఆమె అన్నం  తింటూ ఉండెనా?

     She  food   eating  was


Was   She eating   food?


7. ఆమె అన్నం   తిని    ఉండెనా?

 She food    eaten   had


Had  She eaten    food?


8. ఆమె  అన్నం   తింటూ   నే ఉండెనా?

    She  food    eating   had been


     Had  She been  eating food?


9.  ఆమె అన్నం తినగలదా?

     ఆమె  అన్నం  తినడం గలదా?

    She  food      eat    will


     Will   She eat    food?


10. ఆమె  అన్నం  తింటూ ఉండగలదా?

       She food    eating   will be


       Will   She be   eating    food?


11. ఆమె   అన్నం   తిని     ఉండగలదా?

       She  food    eaten   will have


       Will    She have   eaten   food?


12. ఆమె   అన్నం   తింటూ   నే ఉండగలదా? 

She   food   eating    will have been

      Will   She have been  eating  food?

LATEST POSTS

Vidya pravesh day 26 activities for primary

 విద్యాప్రవేశ్ -26 వ రోజు 15/07/2024 న 1వ తరగతి విద్యార్థులతో చేయించవలసిన కృత్యాలు Language & Literacy Development Alphabet Picture Read...