మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Learn a word a day date 14-2-2023 words list for level 1 2 3 4

లెర్న్ ఏ వర్డ్ ఎ డే కార్యక్రమం లో లెవెల్ 1,2,3,4 వారికి ఈ రోజు నేర్పించాల్సిన పదాల లిస్ట్

Level:1 (1 to 2)

Tennis (టెన్నిస్)

Spelling : T E N N I S 

Meaning : a game played between two or four people on a special playing area with 

rackets

Phonetic Script : / ˈtenɪs /

Other forms : Tennis (Noun) 

Usage :

1. He plays tennis.

2. My friend won a tennis match.

3. He practices tennis regularly.

4. Tennis is his favourite game.

5. I am going to see a tennis match today.


Level:2 (3 to 5)

Practice (సాధన)

Spelling : P R A C T I C E

Meaning : a custom; repetition or exercise of an activity in order to achieve mastery 

and fluency.

Phonetic Script : / ˈpræktɪs /

Other forms : Practice, Practices (Noun) 

Practise – practised – practised - Practising (Verb) 

Usage : 

1. To become a good player you have to practise a lot.

2. Practice makes a man perfect.

3. The tribe strictly follows certain religious practices.

4. I am practising self-control.

5. You need to put your idea into practice.


Level:3 (6 to 8)

Hobby (అభిరుచి)

Spelling : H O B B Y

Meaning : an activity done regularly in one's leisure time for pleasure.

Phonetic Script : / ˈhɒbi /

Other forms : Hobby (Singular Noun) Hobbies (Plural Noun)

 

Usage : 

1. My hobby is collecting stamps.

2. His hobbies are reading books and listening to music.

3. Her favourite hobby is visiting to temples.

4. His hobbies include trekking, cycling and walking.

5. What is your favourite hobby ?


Level:4 (9 to 10)

Relaxation (విశార ాంతి)

Spelling : R E L A X A T I O N

Meaning : the state of being free from tension and anxiety.

Phonetic Script : / ˌ

riːlakˈseɪʃn /

Other forms : Relaxation (Noun) Relax – relaxed - relaxed (Verb) 

Usage : 

1. I like to play a musical instrument for relaxation. 

2. I am tired. I need some rest and relaxation.

3. He teaches some relaxation techniques in yoga.

4. He listens to music for relaxation.

5. Fishing is his favourite relaxation.

LATEST POSTS

e - Jadui Pitara app link for download

ఈ జాదు పితార యాప్ ను క్రింది లింక్ ను క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.myjp.app&pc...