మీకు కావలసిన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయండి

🙏లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా నెం 9494808525 ను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ADD చేయగలరు 🙏⚡ప్లాష్..ప్లాష్..⚡ PAY SLIPS ; IT SOFTWARE 2022-23 ; MDM SOFTWARE ; CCE 1TO 5TH SOFTWARE ; SALARY CERTIFICATE ⚡న్యూస్ పేపర్స్ ⚡ ఈనాడు ; సాక్షి ; ఆంధ్రజ్యోతి ; ఆంధ్రభూమి ; లైవ్ వార్తా చానెల్స్

Learn a Word a Day Date : 24.03.2023 words List for level 1 2 3 4

లెర్న్ ఏ వర్డ్ ఎ డే కార్యక్రమం లో లెవెల్ 1,2,3,4 వారికి ఈ రోజు నేర్పించాల్సిన పదాల లిస్ట్

Level : 1 

Classes : 1, 2

Doctor (వైద్యుడు)

Spelling : D O C T O R

Meaning : a person who is qualified to treat people who are ill..

Phonetic Script : / ˈdɒktə(r) /

Other forms : Doctor (Singular Noun) ; Doctors (Plural Noun)

Usage :

1. You better see a doctor.

2. He visited a doctor.

3. Rohan is a doctor.

4. The doctor came to the hospital.


Level : 2 

Classes : 3,4,5 

Potter(కుమ్మరి)

Spelling : P O T T E R

Meaning : someone who makes pots, dishes etc out of clay.

Phonetic Script : / ˈpɒtə(r) /

Other forms : Potter (Noun Singular) Potters (Noun Plural) 

 Pot / Pots / Pottery (Noun)

Usage : 

1. She praised the potter.

2. The potter carefully shaped the vase.

3. The potter could not sell all the pots.

4. He is a potter by trade.


Level : 3 

Classes : 6,7,8 

Coach (శిక్షకుడు)

Spelling : C O A C H

Meaning : a person who teaches and trains an athlete or performer.

Phonetic Script : / kəʊtʃ /

Other forms : Coach (Singular Noun); Coaches (Plural Noun)

 Coach - Coached – Coached (Verb) Coaching 


Usage : 

1. He is a gym coach.

2. We hired a new football coach.

3. He is a rigid football coach.

4. The coach gave me some idea.


Level : 4 

Classes : 9, 10 

Photographer (ఛాయాగ్రహకుడు)

Spelling : P H O T O G R A P H E R

Meaning : a person who takes photographs, especially as a job.

Phonetic Script : / fəˈtɒɡrəfə(r) /

Other forms : Photographer (Noun) Photographers (Plural Noun)

 Photography (Noun) Photographic (Adj)

 Photographically (Adv)

Usage : 

1. The photographer takes pictures.

2. I am not a great photographer.

3. The photographer told me to smile.

4. A photographer took a photograph of my house.

LATEST POSTS

Teachers Attendance, school attendance app updated version 2.4.1

స్టూడెంట్ టీచర్ attendence  App  2.4.1 వెర్షన్ కి update అయ్యింది. Latest Teachers - Students Attendance  యాప్ 2.4.1 వెర్షన్ ను  క్రింది సైట...